پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهمجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانشسايتهاي مرتبطتصاوير


مدیریت دانش چه فواید ملموسی برای سازمان ما دارد؟

برای اجرای مدیریت دانش در سازمانمان از کجا آغاز کنیم؟

تآثير پياده سازي مديريت دانش بر بازاريابي چيست؟

برای مدیریت دانش باید بر کدامیک از رویکردهای سه گانه مدیریت دانش تکیه بیشتری کرد؟ نرم‌افزار، فرهنگ یا ساختار؟

مدیریت دانش در سازمانمان را چه کسانی باید پیاده‌سازی کنند؟

هزینه اجرای طرح مدیریت دانش در سازمان ما چقدر است؟

AUDIT (ممیزی) مدیریت دانش در سازمان بر مبنای چه اصولی استوار است؟ آیا استانداردی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش تدوین شده است؟

انجمن‌های خبرگی (Community Of Practice) چیست؟ ضرورت بکارگیری آن در سازمان‌های ایرانی چیست؟ آیا تاکنون در سازمان‌های ایرانی چنین راهکاری بکار گرفته شده است؟ نتایج حاصله چه بوده است؟

چه راه کارهایی در قسمت آموزش مدیریت دانش تدوین شده است؟ دوره ها ی آموزشی که لازم است پرسنل برای استقرار مدیریت دانش در سازمان سپری کنند چیست؟

روش‌های انگیزشی در پیاده سازی مدیریت دانش چیست؟ چگونه می‌توان پرسنل سازمان را به تسهیم دانش خود با دیگر همکاران ترغیب نمود؟ آیا پاداش‌دهی دانشی در سازمان‌های ایرانی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟

مطرح نمودن پرسش جديددرباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت