پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش


شماره 40 - شهریور 1398
دریافت به صورت PDF

شماره 39 - اردیبهشت 1398
دریافت به صورت PDF

شماره 38 - اسفند 1397
دریافت به صورت PDF

شماره 37 - دی 1397
دریافت به صورت PDF

شماره 36 - مهر 1397
دریافت به صورت PDF

شماره 35 - مرداد 1397
دریافت به صورت PDF

شماره 34 - تیر 1397
دریافت به صورت PDF

شماره 33 - فروردین 1397
دریافت به صورت PDF

شماره 32 - دی 1396
دریافت به صورت PDF

شماره 31 - آبان 1396
دریافت به صورت PDF

شماره 30- بهمن 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 29- آذر 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 28 - شهریور 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 27 - تیر 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 26 - اردیبهشت 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 25 - اسفند 1394 - صنعت حمل و نقل
دریافت به صورت PDF

شماره 24 - آبان 1394 - خدمات عمومی
دریافت به صورت PDF

شماره 23 - شهریور 1394 - خودرو و تایر
دریافت به صورت PDF

شماره 22 - خرداد 1394 - صنعت پتروشیمی
دریافت به صورت PDF

شماره 21 - فروردین 1394 - معادن و صنایع معدنی
دریافت به صورت PDF

شماره 20 - دی 1393 - بخش بهداشت و درمان
دریافت به صورت PDF

شماره 19 - آبان 1393 - ویژه‌نامه صنعت برق
دریافت به صورت PDF

شماره 18 - تیر 1393 - صنعت ارتباطات و مخابرات
دریافت به صورت PDF

شماره 17 - خرداد 1393 - ویژه‌نامه بانک
دریافت به صورت PDF

شماره 16 - فروردین 1393
دریافت به صورت PDF

شماره 15 - دی 1392
دریافت به صورت PDF

شماره 14 - آبان 1392
دریافت به صورت PDF

شماره 13 - مرداد 1392
دریافت به صورت PDF

شماره 12 - خرداد 1392
دریافت به صورت PDF

شماره 11 - شهریور 1391
دریافت به صورت PDF

شماره 10 - تیر 1391
دریافت به صورت PDF

شماره 9 - اردیبهشت 1391
دریافت به صورت PDF

شماره 8 - اسفند 1390
دریافت به صورت PDF

شماره 7 - آذر 1390
دریافت به صورت PDF

شماره 6 - مهر ماه 1390
دریافت به صورت PDF

شماره 5 - مرداد ماه 1390
دریافت به صورت PDF

شماره 4 - اردیبهشت ماه 1390
دریافت به صورت PDF

شماره 3 - بهمن ماه ١٣٨٩
دریافت به صورت PDF

شماره 2 - دی ماه ١٣٨٩

شماره ١ - آذرماه ١٣٨٩
دریافت به صورت PDFخبرنامه مشاوران مدیریت دانش ایران(دانا)

شماره 9 - فروردین 1396
دریافت به صورت PDF

شماره 8 - مرداد 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 7 - خرداد 1395
دریافت به صورت PDF

شماره 6 - اسفند 1394
دریافت به صورت PDF

شماره 5 - دی 1394
دریافت به صورت PDF

شماره 4 - آبان 1394
دریافت به صورت PDF

شماره 3 - مهر 1394
دریافت به صورت PDF

شماره 2 - خرداد 1394
دریافت به صورت PDF

شماره 1 - اردیبهشت 1394
دریافت به صورت PDF

مجله مدیریت دانش

عضویت در مجله تخصصی مدیریت دانش
درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت