پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

مدیریت دانش در بحران ( طوفان هاروی در هیوستون تگزاس)

عموما در طول بحران اطلاعات مربوطه که افراد یا گروه‌های درگیر به آن نیاز دارند، به موقع دریافت نمی‌شود و در دسترس نیستند. فقدان اطلاعات به موقع و صحیح سردرگمی را افزایش می¬دهد که این سردرگمی باعث کاهش کارایی عوامل شده و احتمال به خطر افتادن جان و زندگی افراد آسیب دیده از بحران را افزایش می‌دهد. همچنین این عامل موجب می‌شود تا پاسخ‌دهندگان اولیه و رهبران کلیدی و جامعه، توانایی تصمیم گیری آگاهانه و سازگاری با شرایط را از دست بدهند و اجرای عملیات لازم برای ایجاد آمادگی اولیه اضطراری با تعویق همراه شود.
استراتژی مدیریت دانش رویکردی جامع را برای به کارگیری دانش و استفاده بهینه از فناوری‌های موجود برای بهبود دسترسی به داده‌ها، اطلاعات و دانش صحیح و به موقع را ارائه می‌دهد. استراتژی مدیریت دانش نیازهای دانشی اولین گروهی را که با بحران مواجه می‌شوند تامین می‌نماید و همچنین نیازهای ارتباطی را بین نهادهای ملی، ایالتی و محلی برطرف کرده و سازمان‌های پاسخ دهنده آن‌ها را تعیین می‌نماید. ( آتش نشانی، پلیس، اورژانس، گارد ملی و گارد ساحلی )
هماهنگی استراتژی مدیریت دانش با سیستم مدیریت حوادث ملی NIMS در طوفان هاروی در تگزاس آمریکا می‌توانست با ایجاد یک الگوی مشترک در سراسر کشور این امکان را فراهم آورد تا دولت‌های فدرال، ایالتی، محلی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی با توجه به علت، اندازه فاجعه، مکان و پیچیدگی آن، به صورت مشترک فعالیت‌هایی را در جهت محافظت، پاسخگویی و کاهش اثرات حادثه انجام دهند. در تعیین استراتژی مدیریت دانش مناسب به‌منظور حمایت از کسانی که اولین گروه مواجهه با بحران هستند، باید در مورد نحوه خدمت به آسیب‌دیدگان، انواع دانش‌هایی که باید به اشتراک گذاشته شود و برای استفاده مجدد در دسترس قرار بگیرند استراتژی مشخصی تعیین شود که همسو با استراتژی سازمان باشد.
گروه پیش قراول بحران، باید از استراتژی مدیریت دانشی پیروی کنند که از موارد زیر پشتیبانی نماید:
• تصمیم‌گیری سریع و قاطع
• شناخت دانش، ارزیابی و تخصیص نیازها، بازخورد و ارزیابی
• تمرینات همکاری تجربی
• ساختار فرماندهی و کنترل
• یادگیری و انتقال دانش

_ تصمیم گیری سریع و قاطع
تصمیم‌گیری سریع و قاطع بواسطه ارتباطات تعاملی و تجزیه و تحلیل موقعیتی امکان‌پذیر می‌باشد. این امر تنها می‌تواند در یک پایگاه منسجم و یکپارچه ایجاد و اجرا شود، بنابراین می‌بایستی یک ساختار فرماندهی بحران وجود داشته باشد تا اطلاعات و دانش یکپارچه با استفاده از آن در زمان واقعی منتشر و منتقل شود (سیستم مدیریت حوادث ملی ). همواره باید این نکته را در نظر داشت که پاسخگویی در شرایط بحرانی، در فضایی آکنده از ترس، هراس و سردرگمی می‌باشد این در حالی است که فشار و هجمه بسیار بالایی نیز برای دریافت سریع اطلاعات، تفسیر آن و سنجش اعتبار در لحظه و اعتماد نسبت به آن وجود دارد. اطلاعات و دانش حاصل از رخدادهای بحرانی از فردی به فرد دیگر، تیمی به تیم دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر انتقال می‌بابد. در این شرایط نیاز به وجود تکنولوژی برای تسهیل جریان سریع اطلاعات و دانش وجود دارد که امکان تصمیم‌گیری سریع و قاطع و تجزیه و تحلیل موقعیتی را فراهم می آورد.
_ شناخت دانش، ارزیابی و تخصیص نیازها، بازخورد و ارزیابی
در حوادث اضطراری، اولین پاسخ دهندگان، باید جزئیات مربوط به رویداد رخ داده را در دسترس داشته باشند تا بتوانند با مدیریت اطلاعات بدست آمده ، پاسخ مناسبی را انتخاب و بیان نمایند. همچنین باید امکان کسب دانش و اطلاعات مورد نیاز به منظور پیش‌بینی رخدادهای آینده وجود داشته باشد. مؤلفه‌های فرماندهی و مدیریت بحران باید راهکارهای تشخیص دانش قبل، حین و بعد از آن‌را مورد توجه قرار داده و استراتژی کسب آنها را تدوین و از اجرای آن حمایت نماید.
_ گروه های همکاری تخصصی
در زمان بحران و حادثه، دانش و ماهیت آن متناسب با شرایط، به سرعت تغییر می‌کند. گروه‌های همکاری تخصصی، فرآیند دسترسی به اطلاعات و دانش و مهارت‌های لازم برای مقابله با بحران را تسهیل می‌نماید.
مزایای گروه‌های همکاری متخصص در راستای استراتژی‌های مدیریت دانش :
• ساده‌سازی کار و کاهش عدم قطعیت‌های فرآیند
• تسهیل چینش تیم‌های کاری به منظور افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان
• استفاده از انجمن‌های خبرگی برای مسئولیت‌های عملیاتی
• آشکار‌سازی دانش به منظور افزایش تسهیم دانش
فعالیت‌هایی که در قالب همکاری تخصصی انجام می‌شوند ، توسط بخش مدیریت منابع سامانه مدیریت حوادث ملی آمریکا، پشتیبانی می‌شوند. این بخش شامل پروتکل‌ها، رویه‌ها و سیاست‌هایی است که از هماهنگی و همکاری دانش بین افراد تیم‌ها و سازمان‌ها حمایت می‌کند.
_ ساختار فرماندهی و کنترل
فرماندهی و کنترل به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هر سیستم مدیریت دانش در زمان بحران می‌باشد و موضوع مدیریت اطلاعات و دانش را در سطح تاکتیکی و عملیاتی مورد توجه قرار می‌دهد. استراتژی مدیریت دانش در سطح تاکتیکی، به دانش عملیاتی ( ضمنی) که شامل برنامه‌ریزی وظیفه (انجام وظایف کاری، زمان و چگونگی اجرای وظیفه)، نظارت بر رویداد (نظارت بر اقدامات انجام شده و اجرا شده در حین رویدادهای بحرانی و اضطراری)، درک زمان و مکان وقایع اضطراری، موقعیت و ماهیت رویداد اضطراری، استدلال در مورد علت و معلول حادثه و درس‌های آموخته‌شده، توجه می‌نماید. استراتژی مدیریت دانش باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که پروتکل‌ها، فرآیندها و روش‌های برنامه‌ریزی، نظارت و یادگیری، چارچوب توزیع دانش را برای پشتیبانی از تیم‌ها و حمایت از تصمیم‌گیری حیاتی، ایجاد کند. در سیستم مدیریت حوادث ملی، فعالیت‌های فرماندهی و کنترل توسط ماموریت فرماندهی و مدیریت پشتیبانی می‌شود که شامل پروتکل‌های پشتیبانی فرماندهی حوادث، هماهنگی سازمان‌های مرتبط و اطلاعات عمومی است.
_ یادگیری و انتقال دانش
از آنجایی‌که داده‌ها، اطلاعات و دانش مربوط به رویداد بحرانی از فردی به فرد دیگر، تیم به تیم و سازمان به سازمان منتقل می‌شود، بنابراین می‌بایستی سیاست‌ها، رویه‌ها و پروتکل‌های مناسب برای تسهیل فضای یادگیری و انتقال دانش مورد استفاده قرار بگیرند و همراستا شوند. یادگیری و انتقال دانش یک عنصر کلیدی در استراتژی مدیریت دانش برای اولین پاسخ‌دهندگان خواهد بود زیرا آنان در اولین لحظات باید نسبت به رویدادهای اضطراری واکنش نشان دهند.

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت