پشتیبانی
رزومه مشاوران توسعه آينده
مدیریت دانش چیست؟
درباره ما | ارتباط با ما | همكاري با ما
اخبارمحصولاتكارفرمايانكتابخانهپرسشهاي متداولسايتهاي مرتبطتصاوير

مجله الكترونيكي مطالعات مديريت دانش

پیاده‌سازی مدیریت دانش در پارلمان فنلاند

کشور فنلاند از نظر زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از پیشتازان عرصه جهانی است که از منظر نوآوری و خلاقیت در مواجهه با تغییرات مداوم محیطی توجه ویژه‌اي به مبحث مدیریت دانش داشته است. دولت فنلاند طی گزارشی به پارلمان این کشور درباره مسائل آینده بر این نکته تأکید کرده که رقابت‌پذیري ملی به‌طور روز افزون مبتنی بر دانش و تخصص خواهد بود. پارلمان فنلاند به‌عنوان نهاد اصلی تصمیم‌گیري که نقشی اساسی در حکومت این کشور ایفا می‌کند کمیته‌اي تحت عنوان "کمیته‌اي براي آینده" تشکیل داده تا زمینه شناسایی برنامه‌هاي آینده کشور را فراهم آورده و اهداف و برنامه‌هاي دولت در این راستا را ارزیابی کند.
یکی از پروژه‌هایی که توسط این گروه در سال 2002 انجام شده، پروژه "سیستم‌هاي اطلاعات و مدیریت دانش" است که هدف آن ارائه یک درون‌مایه مشترک و یک ساختار مرجع براي اقدامات عملی مدیریت دانش در پارلمان فنلاند است. علاوه بر این، در سال 2017 میلادی، مقاله‌ای تحت عنوان نقش دانش در فرآیند تصمیم‌گیری در فنلاند توسط هلستروم و پکا منتشر شد که سیستم مدیریت دانش در پارلمان فنلاند از عوامل مهم در فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم حکومتی فنلاند در نظر گرفته شد. در این پروژه اهداف عملیاتی زیر براي مدیریت دانش در پارلمان تعریف شد:
• تسریع و تسهیل در شناسایی دانش زیربنایی مورد نیاز و در نتیجه بهبود تصمیم‌گیري
• گسترش شایستگی و تخصص شخصی و باز توزیع و انتشار دانش پنهان
• ارتقاء امکانات پارلمان و پشتیبانی نمایندگان در انجام وظایفشان
• افزایش انعطاف‌پذیري فعالیت‌ها و حذف تدریجی مرزهاي سازمانی
اصول چشم‌انداز پیاده‌سازی مدیریت دانش در پارلمان فنلاند به شرح زیر است:
1. هر یک از نمایندگان پارلمان فنلاند ماموریت و مسئولیت مشخصی پیدا کنند.
2. ارتباطات دانشی و استفاده از سایر نظرات و ایده‌ها، مشارکت جمعی را ارتقاء دهد و موجب افزایش مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در راستای حل مشائل کشور ‌شود.
3. دانش مدیریتی و عملیاتی نمایندگان پارلمان فنلاند متمرکز و هدف‌محور شود.
4. فعالیت‌های نمایندگان پارلمان نوآورانه شود.
5. استخراج دانش و بازیابی اطلاعات سریع‌تر و کارآمد شود.
6. انبوه اطلاعات تحت کنترل قرار گرفته، فعالیت‌ها وابستگی کمتری به محل خاص پیدا کنند، همچنین شرایط جهت به اشتراک‌گذاری دانش فرآهم شود.
7. فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یک ابزار مهم در تبادل اطلاعات، دانش و درس‌آموخته شناخته شود.
8. نمایندگان پارلمان به‌عنوان اعضای شبکه دانشی فعالیت کنند.
9. دانش ضمنی نمایندگان پارلمان استخراج شود و در راستای افزایش بهره‌وری امور در پارلمان مورد استفاده قرار گیرند.
10. دستیارهای شخصی هریک از نمایندگان در امور مدیریت دانش، اکتساب، پردازش و انتقال درس‌آموخته‌ها نقش اساسی پیدا کنند.
11. یادگیری بعد از اقدام قسمت مهمی از فعالیت‌های نمایندگان پارلمان شود.
12. فعالیت‌های دانشی و تبادل اطلاعات و استفاده از نظرات و تجارب در پارلمان، موجب توسعه جامعه دانشی ‌شود.
در ادامه اهداف مدیریت دانش در پارلمان که مرتبط با ابعاد مختلف یک سازمان دانشی می‌باشد، تشریح شده است: 


BKHTIARI-2.web.gif

فرهنگ
توسعه خدمات مبتني بر درک روشن از اهداف و وظايف نمايندگان پارلمان است.
رهبري و اهداف عملي
● درک صحیح از اهداف عملياتي و ارزش‌هاي مشترک در تمامي سطوح. نقش‌ها، حقوق و مسئوليت‌ها
● حمایت از به اشتراک‌‌گذاري دانش
● بررسی و نظارت بر بازخوردها، شکست‌ها و موفقیت‌ها حین اجرای طرح 
فناوري‌ها
● بهره‌برداري از دانش موجود در سازمان از طريق آموزش
● زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات براي کاربران (پورتال دانش)
● حمایت از همکاري و انتشار دانش از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات
روابط
● امکان همکاري و مشارکت میان سيستم‌های حکومتی
● دسترسي همه افراد به اطلاعات در مورد متخصصان خارجي و تخصص آن‌ها
● مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری به‌عنوان پشتیبان دانشی
يادگيري
● توسعه مهارت و تخصص به‌صورت هماهنگ و سيستماتيک
● استفاده از مباحث توسعه براي نظارت بر توسعه صحيح و نيازهاي مرتبط
● سرمايه‌گذاري در آشنايي پرسنل از سراسر سازمان
● حمایت از يادگيري در محل کار، چرخش پست‌ها و تعامل در کار
فرآيندها
● توسعه خدمات مبتني بر درک روشن از اهداف و وظايف نمايندگان پارلمان
● تعريف واضح و روشن از خدمات موجود و نقش دستياران پارلمان

درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | محصولات | کارفرمایان | کتابخانه | مجله مطالعات مدیریت دانش | پرسشهای متداول | سایتهای مرتبط | تصاوير | همکاری با ما | نقشه سايت