مستندسازی دانش تصویری

Video Knowledge Documentation

مستندسازی دانش تصویری Video Knowledge Documentation  تلاشی است برای ثبت درس‌آموخته‌هایی که یا با حوزه مهارت‌ها بیشتر از دانش در ارتباطند و یا جز با تصویر قابل مستندکردن نیستند. به خصوص در محل‌های صنعتی برخی از اقدامات دارای انبوهی از ریزه‌کاری‌ها هستند که می‌تواند در یک ویدیو به خوبی منتقل شود و عملا متن توانایی انتقال هم آن ابعاد را ندارد. به بیان دیگر یک ویدیوی چند دقیقه‌ای اگر به صورت حرفه‌ای و مبتنی بر متد مستندسازی دانش تصویری خلق شود می‌تواند به میزان بسیار بیشتری از متون نوشتاری تجارب را منتقل کند. همچنین چون ویدیوی دانشی می‌تواند توسط بینندگان مختلف با تخصص‌های مختلف دیده شود امکان برداشت اختصاصی برای هر دسته بیننده را فراهم می‌کند. 
در حقیقت در مستندسازی دانش تصویری، این امکان فرآهم می‌‌شود که دانش و تجربه از حالت  خطی به صورت غیر خطی و چندوجهی منتقل می‌‌شود.  در بسیاری از فرآیندهای فنی با پیچیدگی بالا، مستندسازی به روش مکتوب به تنهایی امکان انتقال حداکثری دانش را فرآهم نمی‌‌کند. به عنوان مثال، تصویربرداری دقیق همراه با سناریو از پیش طراحی شده برای فرآیندهای تعمیراتی در اورهال، و یا راه‌‌اندازی یک تجهیز با پیچیدگی بالا، موجب ثبت و  انتقال حداکثری تجارب خواهد شد. در مدت زمان اجرای پروژه، چالش‌‌ها، مشکلات فنی، رویدادها، وقایع، ابتکارات، خلاقیت‌‌ها، تغییرات مختلفی با هزینه‌‌های مالی اتفاق می‌‌افتد. چنانچه این موارد مستند شوند، کمک موثری به پرهیز از دوباره‌کاری در اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌های موجود و آتی می‌شود. همچنین مستندسازی تجارب پروژه به روش بصری کمک بسزایی در ثبت همه فرآیندهای اجرایی پروژه با جزئیات کامل خواهد کرد.
 

مشاوران توسعه آینده

مشاوران توسعه آینده اولین تجربه مستندسازی دانش تصویری را در کشور در فرآیند اورهال در شرکت ملی مس منطقه کرمان اجرایی نمود. همچنین مستند ویدئویی تجارب راه‌اندازی مشعل‌‌های کوره در کارخانه نورد شرکت مس شهید باهنر و نیز مستند تصویری تجارب تعمیراتی در شرکت بارز از دیگر فعالیت‌‌های مشاوران توسعه آینده در این حوزه بوده است. بعدها این راه‌حل در بسیاری از شرکت‌های صنعتی کشور و به خصوص در زمان‌ها و اقدامات ویژه مانند تعمیرات، حوادث، اقدامات اصلاحی و امثال ان اجرایی شده است. قابل توجه آنکه بازیابی این دانش تصویری در عملیات مشابه در همان شرکت‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و دوباره‌کاری‌ها و نیز انتقال بهینه تجارب به صورت چند وجهی شده است. 

متد مشاوران توسعه آینده

1.    مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع مستندسازی 
2.    شناسایی حوزه‌های دانشی اصلی برای مستندسازی تصویری
3.    تهیه سناریوی مستند و طراحی میزانسن تصویربرداری بر اساس حوزه‌‌های دانشی
4.    تصویربرداری به همراه روایت‌گری در بازه‌های زمانی محدود 
5.    تدوین و نهایی‌سازی مستند تصویری به همراه ارائه زیرنویس و نکات مهم در تصویر
6.    انتشار مستند در رسانه‌های سازمانی و بانک‌های دانشی
 

به روز باشید

مزایای قابل سنجش و ارزیابی مدیریت دانش

ادامه

اهمیت ویژه مدیریت دانش و نقش آن در زمان ...

ادامه

مدیریت دانش، معماری خشت اول

ادامه

مدیریت دانش واکنشی یا مدیریت دانش پیشگیر ...

ادامه

تعریف چشم‌انداز و دامنه مدیریت دانش در س ...

ادامه

10 شباهت بین دانش و الکتریسیته

ادامه

بررسی چند نمونه موفق در پیاده‌سازی مدیری ...

ادامه

ISO 30401: تحقق مدیریت دانش از طریق کارب ...

ادامه

آیا می‌توان مدیریت دانش را بدون ارزیابی ...

ادامه

کارگاه‌های آموزش و راهبری مهندسان دانش د ...

ادامه

طرح جامع مدیریت دانش در شرکت بازآفرینی ش ...

ادامه

طرح جامع مدیریت دانش در بانک رفاه کارگرا ...

ادامه